TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Tuyển 2 Kế toán, 3 Thu ngăn, 2 Thủ kho, 1 Bảo

TUYỂN NHÂN SỰ

Trực lễ tân,  check in – check out cho khách. Hướng dẫn, tiếp nhận thông tin từ khách.

Đăng ký nhận tin